Podłączanie silnika trójfazowego zgodnie ze schematem gwiazdy i trójkąta

Przewodzące uzwojenia silnika elektrycznego są wyświetlane w puszce przyłączeniowej. Ustalenia uzwojeń tworzą dwa równoległe rzędy, każdy z oznaczeniem od litery C i cyframi od 1 do 6. Odbywa się to w celu oznaczenia początku i końca wszystkich trzech uzwojeń.

Ustalenia są dość trudne. Można to znaleźć za pomocą prostego testera. Nazywając wnioski uzwojenia, okazuje się, że tylko dwa z nich są połączone na dużej przekątnej. Reszta jest połączona wzdłuż małych przekątnych.

Pierścienie uzwojenia są konieczne, gdy używany jest stary silnik elektryczny, w nowym przypadku taka praca raczej nie będzie wymagana. Po teście silnik można podłączyć albo zgodnie ze schematem „gwiazdy”, albo zgodnie ze schematem „trójkąta”.

Uwaga: połączony obwód gwiazda-trójkąt służy również do łączenia silników elektrycznych o mocy powyżej 5 kW.

Włącz uzwojenia gwiazd

Schemat „gwiazdy” obejmuje połączenie końców uzwojenia w jednym punkcie, który nazywa się punktem zerowym, i przyłożenie napięcia zasilającego na początku każdego z uzwojeń. Schemat „trójkąta” zapewnia szeregowe połączenie uzwojeń.

W przypadku połączenia w gwiazdę dwie zworki (trzy zworki są dołączone do silnika elektrycznego) są zainstalowane na zaciskach w tym samym rzędzie. Następnie zworki są mocowane za pomocą nakrętek. Przewody z sieci trójfazowej są podłączone do trzech zacisków drugiego rzędu.

Włączanie uzwojenia silnika za pomocą trójkąta

Obwód „trójkątny” służy do podłączenia silnika elektrycznego do sieci jednofazowej 220 V. Trzy zaciski umieszczone naprzeciw siebie łączą zaciski. Z jednej strony zworki są przymocowane za pomocą nakrętek, z drugiej strony łączymy przewody z sieci do dwóch zacisków, do trzeciej - przewody od kondensatora roboczego (pojemność należy poprawnie obliczyć).

Wskazówka: przy zakupie silnika elektrycznego zaleca się sprawdzenie liczby przewodów w puszce przyłączeniowej. Obecność 6 przewodów do styków wskazuje na możliwość podłączenia silnika zgodnie z dowolnym schematem. Trzy przewody oznaczają, że styki uzwojeń są już połączone zgodnie ze schematem „gwiazdy”, a połączenie z siecią jednofazową zgodnie ze schematem „trójkąta” nie jest możliwe. W takim przypadku musisz otworzyć silnik i wyświetlić brakujące końce. Będzie to trudne.

Każdy schemat połączeń ma swoje własne cechy. Silnik elektryczny, gdy jest podłączony zgodnie ze schematem „gwiazda”, działa płynnie, jednak nie może wytworzyć mocy wskazanej w certyfikacie produktu.

Schemat „trójkątny” pozwala silnikowi elektrycznemu osiągnąć maksymalną moc, ale w celu zmniejszenia wartości powstających prądów rozruchowych konieczne jest zastosowanie opornika rozruchowego.