Wykonujemy ciepłe podłogi

Problem ogrzewania podłogowego pojawia się zawsze, gdy główny system grzewczy nie radzi sobie z ogrzewaniem pomieszczeń. Zaizolowałeś balkon, przymocowałeś łazienkę do głównego budynku, zaizolowałeś werandę lub hol wejściowy w prywatnym domu. I chcę od razu poczuć stopami ciepło i komfort mojego domu. Zainstalowane grzejniki nagrzewają powietrze do sufitu. A podłoga pozostaje zimna.

Na rynku rosyjskim dostępna jest szeroka gama materiałów do produkcji ogrzewania podłogowego. Są one podzielone na dwa typy zgodnie z metodą ogrzewania: elektryczną i wodną. Wybierając chłodziwo wodne do ogrzewania, kierowałem się następującymi zasadami: pokój ma już system grzewczy, nie ma niebezpieczeństwa porażenia prądem, rozsądna cena.

Po podgrzaniu wody postanowiłem zainstalować ogrzewanie podłogowe w dołączonej łazience. Przeczytałem ogromną literaturę, zdecydowałem się na podłogi z obiegiem wody do ogrzewania. Wysoka pojemność cieplna wody pozwala na efektywne przekazywanie ciepła i korzystnie odróżnia inne chłodziwa.

Prace rozpoczęto od przygotowania powierzchni dna ziemi. Cienką warstwę żwiru wylano na jastrych cementowo-piaskowy o grubości 5-8 cm, wyrównując podłogę na horyzoncie. Na podłodze leży podkładka izolacyjna. Izoluje obieg grzewczy od podłogi i ze względu na swoje właściwości odblaskowe kieruje nagrzewanie.

Na podkładkę izolacyjną wybrano materiał o grubości 6 mm pokryty warstwą folii. Zastosowanie warstwy folii do odbijania ciepła jest absolutnie konieczne.

Elastyczne rury metalowo-plastikowe o średnicy 16 mm układane są na warstwie izolacyjnej. Układamy rury wężem w krokach co 20-30 cm, mocujemy klipsami. Możesz użyć dowolnego znanego Ci sprzętu.

Podłączamy grzejnik do głównego rurociągu. Aby zapewnić przepływ chłodziwa, zainstalowałem sterownik temperatury.

Regulacji dokonuje się za pomocą zaworów i przełącznika prędkości pompy. Zaleca się utrzymanie temperatury podłogi między 32-40 ° C.

Zaletami ekonomicznymi ogrzewania podłogowego nie jest konieczność malowania i konserwacji grzejników.