Przygotowanie fundamentu pod drewnianą podłogę

Technologia układania drewnianych podłóg wiąże się z kilkoma opcjami wykonania, w zależności od wymagań dotyczących wyniku końcowego, zastosowanych materiałów i warunków pracy podłogi. Ale w każdym razie punktem początkowym wszystkich łańcuchów technologicznych jest suchy, niepodlegający odkształceniu, równy i gładki fundament, na którym układane są pozostałe warstwy „ciasta” podłogowego.

Najczęściej taką podstawą są żelbetowe płyty podłogowe, na których budowane są warstwy powłokowe:

• Podłogi żelbetowe - jastrych cementowy - hydroizolacja - podłoga ze sklejki czarnej - przednia powłoka drewniana.

• Płyta żelbetowa - wylewka cementowa - hydroizolacja - kłody - warstwa paroizolacyjna - drewniana przednia powłoka.

• Płyta żelbetowa - wylewka cementowa - hydroizolacja - kłody - paroizolacja - czarna podłoga ze sklejki - przednia powłoka drewniana.

Jednak idealna podstawa nie zawsze jest do dyspozycji konstruktorów lub mechaników. Mówimy o domach, w których podłogi nie są ciągłe, ale są wykonane z metalu, żelbetonu lub drewnianych belek. Budynki z wyjątkowo nierówną betonową podstawą i kruszącymi się jastrychami cementowymi można również uznać za problematyczne z punktu widzenia naprawy. Nowoczesne metody korekty, renowacji i naprawy fundamentu przy użyciu nowych materiałów - specjalne suche kompozycje, lekki beton, mieszanki wyrównujące - pozwalają skutecznie rozwiązać te problemy, jednocześnie obniżając koszty konstrukcji i skracając jej czas.

Na koniec możesz usunąć stary jastrych cementowy lub betonowy i utworzyć nowy. Ale w tym podejściu istnieje jedna poważna wada, która nie odpowiada współczesnemu rytmowi życia - duża początkowa zawartość wilgoci w betonie i długa, do 3 miesięcy, przerwa w pracy nad dekoracją wnętrza pokoju, związana z suszeniem jastrychu do dopuszczalnego poziomu wilgotności. Nauczyliśmy się, jak pokonać tę przeszkodę, stosując suche jastrychy na bazie gliny ekspandowanej, które mają wiele zalet, których nie ma w tradycyjnych cementowych:

• Suche jastrychy są znacznie lżejsze niż jastrychy cementowe; ich waga nie ma decydującego znaczenia dla drewnianych podłóg w starych budynkach.

• Stoły z gliny ekspandowanej są przyjazne dla środowiska.

• Suche jastrychy są trwałe i nie kurczą się, jak jastrychy cementowe.

• Ze względu na porowatą strukturę materiału, jastrych jastrychowy nie usuwa ciepła z przedniej warstwy podłogi i doskonale pochłania dźwięk.

• W rozszerzonej warstwie gliny łatwo „ukryć” komunikację - rury i kable.

• Proces układania podłogi staje się prawie ciągły aż do zakończenia pracy.

Ekspandowana glina jest zwykle stosowana do budowy suchych jastrychów, porowatych i lekkich granulek, z których otrzymuje się kalcynowaną glinę. Ekspandowana glina różni się rozmiarem i kształtem granulek. Do suchych jastrychów o małej grubości stosuje się spieniony piasek glinkowy o cząstkach o średnicy 1-6 mm. Różna średnica granulek zapewnia ich szczelne pakowanie z małymi szczelinami powietrznymi. Taki stół nie kurczy się z czasem.

Rozważ bardziej szczegółowo kroki podłogi za pomocą suchego jastrychu:

1. Trzeszczenie starych podłóg wskazuje na zużycie poniżej leżących poniżej warstw powłoki. Aby się do nich dostać, zdemontuj górną warstwę twarzy, a następnie czarną podłogę i warstwę wodoodporną pod spodem. Następnie usuwa się kłody i warstwę paroizolacyjną. Stary stół jest niszczony za pomocą potężnej wiertarki udarowej pracującej w trybie uderzeniowym ze specjalną dyszą.

2. Tymczasowo zdemontować drewniane listwy lub metalowy profil używany do wyrównania starego jastrychu na bazie cementu. Zanieczyszczenia budowlane są dokładnie usuwane, aż do uzyskania czystej powierzchni płyty.

3. Jeśli wilgoć dostanie się na jastrych rozłożony, jego właściwości zmienią się - granulki zaczną się sklejać, a jastrych kurczy się. W rezultacie elementy nad znajdującymi się pod obciążeniem elementami podłogowymi zaczną się przesuwać względem siebie - podłogi zaczną skrzypnąć. Aby wykluczyć kontakt materiału suchego jastrychu z wilgocią wznoszącą się od dołu w postaci pary wodnej, układa się pod nim warstwę izolującą parę. Może być wykonany z gęstej folii z tworzywa sztucznego, szkła, specjalnych materiałów izolujących parę i wilgoć. Paski folii z pięciocentymetrowym zakładem są rozłożone na całej powierzchni pomieszczenia, zginając się o ściany.

4. Taśma krawędziowa wykonana ze spienionego polietylenu jest przymocowana na obwodzie pomieszczenia za pomocą dwustronnej taśmy maskującej, która służy do mocowania złącza dylatacyjnego i pochłania hałas uderzeniowy (kroki będą ukryte i nie będą przekazywane do sąsiednich pomieszczeń).

5. Górna krawędź suchego jastrychu powinna być całkowicie płaska we wszystkich kierunkach. Dlatego po pierwsze, na całej powierzchni pokoju konieczne jest ustawienie i zamocowanie prowadnic poziomu w postaci pasków metalowego profilu, który będzie również pełnił funkcję wzmacniającą w jastrychu. Jest to najbardziej złożona i kluczowa operacja przy instalacji suchego jastrychu, która decyduje o ostatecznej jakości całej pracy. Wykonując go, użyj płaskiej szyny z przymocowaną do niej poziomicą. Poziom budowania lasera może być również bardzo przydatny.

6. Możesz zasypać materiał jastrychu, rozprowadzając go równomiernie, wyrównując poziom wzdłuż prowadnic. Gdy stół wyrówna się, przydatne jest lekkie dokręcenie go, dociśnięcie do góry, na przykład przez wycięcie deski. Aby uzyskać jastrych wysokiej jakości, ilość piasku z gliny ekspandowanej powinna być taka, aby uzyskać warstwę o wysokości co najmniej 2 cm. W związku z tym ustawione wcześniej prowadnice muszą spełniać niezbędne parametry geometryczne. Jeśli to konieczne, poruszaj się po jastrychu, aby nie zepsuć pracy - ponieważ nogi zostaną zanurzone w miękkim i giętkim materiale - musisz poruszać się po schodach ich sklejki lub arkuszy włókna gipsowego.

Kolejne etapy układania podłogi na jastrychu suchym znacznie różnią się od technologii z jastrychem na bazie cementu. Kroki są tradycyjne, gdy opóźnienia są instalowane na jastrychu w celu utworzenia wentylowanej szczeliny, w celu ułożenia izolacji i materiału pochłaniającego dźwięk między opóźnieniami lub w celu podniesienia poziomu podłogi. Hydroizolacja rozprzestrzenia się na kłody, aby wilgoć nie przenikała do grzejnika z góry. Wszystko to pokryte jest czarną podłogą, na której układany jest materiał z przodu.

Ponadto istnieje technologia, w której kolumny z cegły są budowane na luźnej podstawie, na którą układane są kłody przez warstwę hydroizolacji. Jednak w tym przypadku mówimy o sztywnej poduszce wykonanej ze żwiru zagęszczonego w ziemię. Stosunkowo miękki suchy jastrych do kolumn z cegły nie może służyć jako podstawa. Celowość dodatku ponad suchym opóźnieniem sprzęgu wydaje się również wątpliwa. Porowatość granulatu gliny ekspandowanej umożliwia ruch powietrza, a sam materiał zapewnia wystarczającą pochłanianie dźwięku i izolację termiczną.

7. Nowoczesne technologie konstrukcyjne obejmują układanie hydroizolacji i podłoża bezpośrednio na jastrychu i jego prowadnicach. Ponadto, na przykład, warstwa odpornych na wilgoć arkuszy z włókien gipsowych może działać w obu rolach. Podczas układania arkusze są stukane u góry gumowym młotkiem, przymocowane do śrub prowadzących i połączeń klejowych. Czasami, dla wierności, GVLV układa się w dwóch warstwach, przesuwając połączenia. Kiedy używasz sklejki jako materiału na czarną podłogę, do hydroizolacji, będziesz musiał położyć kolejną warstwę folii pod nią.

8. Nadmiar taśmy krawędziowej w pobliżu ścian jest odcinany. Czarna podłoga jest gotowa. Teraz możesz położyć dowolną powłokę.