Jak zrobić armpoyas

Każda konstrukcja jest narażona na zewnętrzne siły naturalne. Może to być osiadanie i obrzęk gleby, porywy silnych wiatrów i wiele więcej. Aby uniknąć takiego wpływu na konstrukcję, konstruowany jest wzmocniony pas.

Pierwszym krokiem jest montaż tarcz. Aby to zrobić, użyj przyciętego rozruchu.

Za pomocą śrubokręta skręcamy deski razem.

Liczba tarcz zależy od obwodu budynku.

Podczas układania ostatniego rzędu ściany układamy bloki narożne pustą częścią do góry.

Dlatego instalujemy bloki w pobliżu otworów okiennych.

Dzielimy pustą ścianę na równe segmenty, ale nie więcej niż dwa metry. Jednocześnie instalujemy bloki z pustą częścią do góry - zapewni to niezbędną przyczepność ścian, otworów i narożników pod pachami.

Przygotowujemy kołki do łączenia ekranów ze sobą.

Aby otwory na deskach pokrywały się, nakładamy deski na siebie, biorąc pod uwagę zakładkę na rogu zewnętrznej strony. Od krawędzi górnej części osłon w pewnej odległości (wysokość paska na ramię) wiercimy otwory wzdłuż średnicy kołków i montujemy je na miejscu.

Następnie podnosimy gotowe panele i montujemy je na ścianie, rozsuwając deski.

Po zainstalowaniu desek na obwodzie ścian konieczne jest przygotowanie przyszłej zworki pod otworem okna. Aby to zrobić, mocujemy tarczę od dołu wzdłuż długości naszego okna.

Aby zapobiec wyciekowi roztworu w szczelinie i wyrównaniu zworki, zamykamy obszar zwory polietylenem, zabezpieczając go zszywaczem.

Po odsłonięciu paneli otwory okienne są gotowe, przygotowujemy okucia. Aby to zrobić, potrzebujesz rury o średnicy większej niż kształtki.

W obszarze narożników zbrojenie musi być zgięte zgodnie z narożnikami ścian. Aby to zrobić, włóż złączki do rury i zgnij pod żądanym kątem.

W rezultacie otrzymujemy zbrojenie gięte pod żądanym kątem.

W otworach odwróconych bloków montujemy elementy wzmacniające.

Po przygotowaniu wszystkiego wiążemy zbrojenie.

Łączymy zbrojenie ze sobą, spełniając następujący warunek: zakładka zbrojenia musi wynosić co najmniej 30 średnic samego zbrojenia.

Po połączeniu zbrojenia wyrównaj górną część deskowania pasa zbrojeniowego. Aby to zrobić, mocujemy zworki na górze tarcz.

Narożniki są ustalane przez zworki w bezpośrednim sąsiedztwie narożnika.

Szalunek Armpoyas jest gotowy do nalewania.

Wykonujemy wypełnienie pachy zaprawą cementowo-żużlową.

Po dwóch dniach usuwamy szalunek.

Ten wygląd ma gotową zworkę nad oknem, która jednocześnie służy jako armpoyas:

Tak wygląda gotowy armpoyas: