Uruchamianie silnika trójfazowego z sieci jednofazowej bez kondensatora

Artykuł poświęcony jest możliwości uruchomienia trójfazowego silnika asynchronicznego o mocy 250 W z sieci 220 V nie przy użyciu kondensatora rozruchowego, ale przy użyciu domowego urządzenia rozruchowego. Jego obwód jest bardzo prosty: na dwóch tyrystorach, z przełącznikami tyrystorowymi i sterowaniem tranzystorowym.

Schemat urządzenia

Ta kontrola silnika jest mało znana i praktycznie nie używana. Zaletą proponowanego urządzenia rozruchowego jest to, że znacznie zmniejsza utratę mocy silnika. Podczas uruchamiania trójfazowego silnika 220 V za pomocą kondensatora utrata mocy wynosi co najmniej 30% i może osiągnąć 50%. Korzystanie z tego rozrusznika zmniejsza straty mocy nawet o 3%, maksymalnie o 5%.

Podłączona jest sieć jednofazowa:

Rozrusznik jest podłączony do silnika zamiast kondensatora.

Rezystor podłączony do urządzenia umożliwia regulację prędkości obrotowej silnika. Urządzenie można również włączyć w celu cofnięcia.

Do eksperymentu wykorzystano stary radziecki silnik.

Dzięki temu urządzeniu rozruchowemu silnik uruchamia się natychmiast i działa bez żadnych problemów. Ten schemat może być stosowany w prawie każdym silniku o mocy do 3 kW.

Uwaga: w sieci 220 V silniki o mocy większej niż 3 kW po prostu nie mają sensu - włączenie domowych przewodów nie wytrzymuje obciążenia.

W obwodzie można użyć dowolnych tyrystorów, których prąd wynosi co najmniej 10 A. Diody 231, również 10-amperowe.

Uwaga: autor zainstalował 233 diody w obwodzie, co nie ma znaczenia (tylko idą z napięciem 500 V) - możesz umieścić dowolne diody o prądzie 10 A i utrzymywać więcej niż 250 V.

Urządzenie jest kompaktowe. Autor obwodu zmontował rezystory po prostu w zestawach, aby nie tracić czasu na wybór rezystorów o wartości nominalnej. Nie wymaga radiatora. Zainstalowano kondensator, diodę Zenera, dwie diody 105. Obwód okazał się bardzo prosty i sprawny w działaniu.

Zalecane do użycia - montaż urządzenia rozruchowego nie spowoduje problemów. W rezultacie, po podłączeniu, silnik uruchamia się z maksymalną mocą i prawie bez strat, w przeciwieństwie do standardowego obwodu z kondensatorem.

Obejrzyj wideo na temat działania urządzenia