Usuwanie rdzy za pomocą sody oczyszczonej

To moja ulubiona metoda usuwania rdzy z mocno skorodowanych produktów metalowych. Metoda jest bardzo prosta i bardzo skuteczna. Przy odrobinie cierpliwości uzyskasz imponujące wyniki.

Stosuj tę metodę tylko na wolnym powietrzu, ponieważ podczas procesu uwalniane są wysoce toksyczne gazy.

Czego potrzebujemy

  • 1. Soda oczyszczona (użyłem 400 g na 10 litrów wody, ale możesz spróbować eksperymentować z koncentracją).

  • 2. Wiadro z tworzywa sztucznego (koniecznie tworzywo sztuczne jako materiał nieprzewodzący).

  • 3. Zasilanie 12 V DC.

  • 4. Metal ofiarny, na który zostanie przeniesiona rdza.

  • 5. Druty miedziane.

  • 6. Woda.

Przygotowanie

Podłącz ujemne przewody od źródła zasilania do części, które mają zostać przywrócone.

Za pomocą drutów miedzianych przymocuj czyszczone części do czarnych styków zasilacza i metalu ochronnego, na który rdza przenoszona jest do żółtych styków (+12 V).

Napełnij wiadro wodą i umieść tam metal, aby przenieść rdzę. Upewnij się, że elementy złączne są bezpieczne, aby zapobiec zwarciom. Dodaj sodę oczyszczoną i dobrze wymieszaj.

Następnie opuść części do czyszczenia i unikaj kontaktu z metalem, aby zapobiec zwarciom. Sprawdź ponownie, czy zrobiłeś wszystko poprawnie i uruchom zasilacz (patrz ostatni obraz). Jeśli wszystkie czynności zostaną wykonane poprawnie, po pewnym czasie na powierzchni pojawią się bąbelki.

Elektroliza z sodą

Oczyszczanie zachodzi przez elektrolizę. Mieszanina sody oczyszczonej z wodą to elektrolit, który przy użyciu prądu elektrycznego wywołuje reakcję chemiczną w celu oddzielenia materiałów na elektrodach.

Głównymi składnikami procesu elektrolizy są:

Elektrolit to substancja przewodząca prąd elektryczny za pomocą jonów.

Zasilacz prądu stałego - zapewnia energię niezbędną do wytworzenia lub rozładowania jonów w elektrolicie. Prąd elektryczny jest przenoszony przez elektrony w obwodzie zewnętrznym.

Dwie elektrody to przewodniki, które zapewniają fizyczne połączenie między źródłem zasilania a elektrolitem.

Rezultat usuwania rdzy

Rozpocząłem ten proces od dwóch godzin, ale uzyskanie dobrego wyniku zajęłoby około sześciu godzin.

Wynik zależy od czasu trwania procesu. Jeśli wynik Ci nie odpowiada, możesz powtórzyć ten proces kilka razy. Możesz także eksperymentować ze stężeniem sody i siłą prądu w zakresie 10 amperów (proces nie rozpocznie się, gdy prąd będzie wynosił 5 amperów, a jeśli wartość będzie większa niż 15 amperów, elektrolit zacznie wrzeć).

Po zakończeniu procesu możesz wyczyścić swoje produkty wodą i szczotką.